İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir, Ne Değildir?

Yazar:

İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir?

İnsan Kaynakları Uzmanı; bir organizasyon bünyesinde çalışan personelden verimli bir şekilde yararlanmak ile ilgili öneriler veren, politikalar oluşturan ve bu politikaları yöneten kişidir. Çalıştığı kurumun verimliliği ve iş yaşamındaki niteliği doğrultusunda insan kaynakları ile ilgili tüm çalışmaları başından sonuna kadar yürütmek ve aldığı geri bildirimler doğrultusunda insan kaynakları yönetimi faaliyetlerine yön vermek bir insan kaynakları uzmanının en önemli görevidir.

Bir insan kaynakları uzmanının, işverenin iş hedefleri ve bu hedefleri karşılaması için ihtiyaç duyulan doğru personeli seçme, geliştirme ve işini bırakmasına engel olma politikalarını tasarlamak ve yürütebilmek hakkında net bir görüşe sahip olması gerekir. Kurum bünyesindeki “İnsan Kaynakları Departmanı” ya da “İnsan Kaynakları Bölümü” adı altındaki organizasyon birimlerinde çalışan insan kaynakları uzmanları, bir işletmenin insan gücünü en etkili şekilde kullanarak verimliliğini arttırması ve rakiplerinin önüne geçmesi sürecindeki en kritik kişilerdir.

İnsan Kaynakları Uzmanı Ne Değildir?

1. İnsan kaynakları uzmanı bir müşteri ilişkileri yöneticisi değildir.

Müşteri ilişkileri yöneticisi, firma namına müşteri ile iletişim kuran kişidir. En önemli görevleri; firmanın ürün ve/veya servisi ile ilgili müşteriyi bilgilendirmek ve müşterinin eleştirilerini firmaya iletmektir.

İnsan kaynakları uzmanı, firmanın insan kaynaklarını ve insan kaynaklarını etkileyen tüm faktörleri yöneten kişidir. En önemli görevi, firma çalışanlarının motivasyonunu ve kalifiyesini arttırarak işletme verimliliğini maksimize etmektir.

2. İnsan kaynakları uzmanı sadece bir personel yöneticisi değildir.

Personel yöneticisi; firma çalışanlarını işe alma, işten çıkarma ve kayıtlarını tutma işlemlerini yerine getiren kişidir. Bir personel yöneticisi tamamen “iş” odaklı düşünür ve önceliği çalışanın memnuniyetine bakmaksızın işin tamamlanmasını sağlamaktır.

İnsan kaynakları uzmanı, personel yöneticisinin görevlerini yerine getirmekle birlikte; açık pozisyonlara en doğru kişinin yerleştirilmesi, insan gücünden en verimli biçimde yararlanılması için onun eğitilmesi, geliştirilmesi ve motive edilmesinden de sorumludur. “İş” odaklı düşünmek yerine “insan” odaklı düşünür ve buna göre planlamasını yapar.

3. İnsan kaynakları uzmanı bir halkla ilişkiler uzmanı değildir.

Halkla ilişkiler uzmanı; dergi, gazete, radyo, televizyon, internet siteleri, vb. gibi kitle iletişim araçlarının sorumluları ile iyi ilişkiler kurup, bu ilişkileri çalıştığı kişi ya da kurumun menfaati doğrultusunda kullanan kişidir. Amacı, hesabına çalıştığı kişi ya da kurumun toplum nezdinde itibar ve saygı kazanmasını sağlamaktır.

İnsan kaynakları uzmanı; hesabına çalıştığı işletme, kurum ya da organizasyona rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politikalar oluşturulması, planlanması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi ve denetlenmesi faaliyetlerini yürüten kişidir.

Şerafettin Arslan

Dr. Şerafettin Arslan, SMMM, Envizyon Gelişim Merkezi’nin kurucusudur. Uzmanlık alanları; strateji, yönetim, finans, muhasebe, hukuk, yatırım ve girişimciliktir. Yaşar Üniversitesi İşletme Yönetimi Anabilim Dalı’ndan doktora, İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Yönetimi Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisans dereceleri bulunmakta olup, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahiptir. Öte yandan yurtiçi ve yurtdışı hizmet veren girişimleri vardır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

BENZER YAZILAR

İnsan Kaynakları Uzmanının Görevleri Nelerdir?

İnsan Kaynakları Uzmanı Olmanın Avantajları Nelerdir?

Kimler İnsan Kaynakları Uzmanı Olabilir?

Neden İnsan Kaynakları Uzmanlarına İhtiyaç Vardır?

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan Kaynakları Nedir?