İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi (kısaca “İKY”); işletme, kurum veya organizasyonların hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri yerine getirebilecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi faaliyetlerinin tümüdür.

Read More