İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

Yazar:

İnsan Kaynakları Yönetimi (kısaca: “İKY”); işletme, kurum veya organizasyonların hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri yerine getirebilecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi faaliyetlerinin tümüdür. Bu faaliyetler neticesinde işyeri verimliliğin artması ve iş yaşamının niteliğinin yükseltilmesi sağlanır.

İnsan Kaynakları Yönetimi temelde dört süreci içermektedir;

1. İnsan Kaynakları Planlaması: İşletmenin hedeflerine katkıda bulunabilecek en uygun personelin en uygun zamanda istihdam edilmesi, en uygun mevki ve pozisyona yerleştirilmesi, eğitim yoluyla yeni görevlere hazırlanması ve etkin bir şekilde çalıştırılması işlevlerini içerir.

2. Ücret ve Sosyal Yardımlarının Planlanması: Çalışanların maaş, ücret ve sosyal yardımlarının, hem işveren hem de çalışanın lehine olacak şekilde planlanması ve yönetilmesini içerir.

3. Performans Yönetimi: Çalışanların eğitimi, gelişimi, motive edilmesi ve ödüllendirilmesi işlevlerini içermekle birlikte, bu işlevlerin işletmenin hedefleri ile en verimli şekilde örtüştüğünden emin olmayı gerektirir. Performans yönetimi sadece çalışanlar için değil, bazen departman, ürün, servis veya müşteri için de uygulanabilir.

4. Çalışan İlişkileri Yönetimi: Çalışanların işe olan motivasyonunu yükseltecek ve onları işten ayrılmak düşüncesinden alıkoyacak işlevleri içerir.  Böylece, çalışanların ve dolayısıyla işletme verimliliğinin arttırılması sağlanır.

Yukarıda bahsedilen dört süreçten her birinin başarılı olması, diğer bir sürecin başarı ile yerine getirilmesine bağlıdır. Bu, her bir sürecin birbiri ile ilişkili olduğu ve hedefe ulaşmak için tek başına yeterli olmadığı anlamını doğurmaktadır. Bu süreçler öyle bir yerine getirilmelidir ki, bir taraftan işletme amaçları gerçekleştirilebilsin, diğer taraftan çalışanların memnuniyeti sağlansın ve aynı zamanda da işletmenin topluma karşı sorumlulukları yerine getirilebilsin.

Şerafettin Arslan

Dr. Şerafettin Arslan, SMMM, Envizyon Gelişim Merkezi’nin kurucusudur. Uzmanlık alanları; strateji, yönetim, finans, muhasebe, hukuk, yatırım ve girişimciliktir. Yaşar Üniversitesi İşletme Yönetimi Anabilim Dalı’ndan doktora, İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Yönetimi Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisans dereceleri bulunmakta olup, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahiptir. Öte yandan yurtiçi ve yurtdışı hizmet veren girişimleri vardır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

BENZER YAZILAR

İnsan Kaynakları Uzmanının Görevleri Nelerdir?

İnsan Kaynakları Uzmanı Olmanın Avantajları Nelerdir?

Kimler İnsan Kaynakları Uzmanı Olabilir?

Neden İnsan Kaynakları Uzmanlarına İhtiyaç Vardır?

İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir, Ne Değildir?

İnsan Kaynakları Nedir?