Halkla İlişkiler Nedir?

Halkla ilişkiler, bir kişi ya da kurumun ilişkide olduğu ya da olabileceği topluluğun anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı düzenli faaliyetler topluluğudur.

Read More