Halkla ilişkiler, bir kişi ya da kurumun ilişkide olduğu ya da olabileceği topluluğun anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı düzenli faaliyetler topluluğudur.

Read More