Neden İnsan Kaynakları Uzmanlarına İhtiyaç Vardır?

Yazar:

İnsan kaynakları uzmanları her türden işletme, kurum ve organizasyonun bel kemiğidir. Küçük işletmelerden büyük holdinglere kadar bütün organizasyonların başarısı, insan kaynakları yönetimini ne denli etkin bir şekilde gerçekleştirdiğine bağlıdır. Başarılı bir insan kaynakları yönetimi, bir personeli işe almaktan ve onun kayıtlarını tutmaktan çok daha fazlasını içermektedir. 

Aşağıda dünyada ileri gelen CEO’lar, insan kaynakları yöneticileri ve insan kaynakları akademisyenlerinin, neden insan kaynakları uzmanlarının bu denli önemli kişiler olduğunu maddeler halinde anlatan ortak görüşü yer almaktadır.

1. İnsan Sermayesi Değeri

Kurum içi bir insan kaynakları departmanına sahip olmak işletmeler için çok önemlidir. İnsan kaynakları uzmanları, insan sermayesinin şirketin kar ve zararı açısından ne kadar önemli olduğu bilincini arttırabilir. Özellikle küçük işletmeler için insan sermayesi çok önemlidir. Çünkü küçük firmalarda çalışanlar genellikle aynı anda birçok görevden sorumlu olurlar. Dolayısıyla birçok görevi yerine getiren bir çalışanın firmadan ayrılması durumu, şirket için büyük bir boşluk ve şirketin verimliliği için potansiyel bir tehdit oluşturur.

2. Bütçe Kontrolü

İnsan kaynakları uzmanları, çalışanların masraflarını düzenleyerek aşırı derecede para harcanmasını engeller. Ayrıca, insan kaynakları uzmanları piyasanın incelenerek çalışanlar için gerçekçi ve rekabetçi ücretler belirlendiğinin garantisidir. Bazı küçük işletmelerde bütçe sınırlamaları olduğu için insan kaynakları uzmanları özellikle yararlıdır.

3. Anlaşmazlıkların Çözümü

İşyerlerinde; kişilik, karakter, kültür, çalışma tarzı, çalışanlar arasındaki altyapı, deneyim ve eğitim gibi farklılıklardan kaynaklanan bazı anlaşmazlıkların olması kaçınılmazdır. Bir insan kaynakları uzmanı, çalışanlar arasında ve/veya çalışanlar ile yöneticiler arasındaki anlaşmazlıkları tanımlayabilmek, çözebilmek ve yeniden iyi ilişkiler oluşturulmasını sağlamak görevini yürütür.

4. Eğitim ve Gelişim

İnsan kaynakları uzmanları, organizasyonun hedefleri doğrultusunda mevcut çalışanların eğitilerek becerilerinin geliştirilmesi işlevini yürütürler. Eğitim ihtiyacının belirlenmesi, eğitim planının oluşturulması ve eğitimin uygulanması süreçlerini içeren bu işlev, işe ek ya da daha nitelikli çalışanlar almaktan çok daha ucuza mal olmaktadır. Ayrıca bu işlev, çalışanları organizasyon bünyesinde muhafaza etmeyi sağlayan stratejilerin de başında gelmektedir.

5. Çalışan Memnuniyeti  

İnsan kaynakları uzmanları genellikle çalışan memnuniyeti düzeyini belirleme sorumluluğunu üstlenirler. İyi bir şekilde tasarlanmış çalışan incelemeleri, odak gruplar ve işten çıkış görüşmesi stratejisi ile insan kaynakları uzmanları, çalışanların memnuniyetsizliklerinin altında ne veya nelerin yattığını belirler ve çalışanları motive etmek için bu konulara dikkat çekerler.

6. Maliyet Tasarrufu

 Ek bir çalışana ihtiyaç duymanın ya da işten ayrılan bir çalışanın yerine başka bir çalışanı işe almanın maliyeti, başarılı bir insan kaynakları yönetimi ile mevcut çalışanların devamlılığını sağlamanın maliyetinden çok daha yüksek ve risklidir. Bunun için insan kaynakları uzmanları organizasyonun hedefleri doğrultusunda mevcut çalışanların motivasyonunu arttırmak ve işten ayrılma devir hızını düşürmek için politikalar üretirler.

7. Performans İyileştirme

İnsan kaynakları uzmanları performans yönetimi sistemleri oluşturur. Böylece performansları işverenin beklentilerinin gerisinde kalan çalışanların verimlilikleri arttırılmaya çalışılır veya işyeri ile ilişiği kesilir. Dolayısıyla paranın düşük performanslı çalışanlar için boşa harcanmasının önüne geçilmiş olur.

8. Karar-verme Sürecine Dahil Etme

Bir işletmeyi en iyi o işletmenin çalışanları tanır. Ancak çalışanların, işletmenin yönetim sürecine aşırı dâhil edilmesi ya da hiç dâhil edilmemesi işletme adına bir takım problemleri ortaya çıkarır. Bu durumda, insan kaynakları uzmanlarının hazırlamış olduğu bir plan doğrultusunda çalışanları işletmenin karar-verme sürecine kısmen dâhil etmek, işletmenin daha iyi çalışmasını sağlamaktadır. Bu durum ayrıca çalışanlara “aidiyet” duygusu katarak işletme için daha verimli çalışmasına da katkıda bulunmaktadır.

9. Kurumsal İmaj

İnsan kaynakları uzmanlarının en önemli işlevlerinden biri; işletmeyi, insanların çalışmayı arzu ettiği bir işletme haline getirmesidir. İnsanların çalışmayı arzu ettiği bir işletme olmak demek; en iyi nitelikteki adayları işe almak, en uygun adayları seçmek ve en yetenekli çalışanları muhafaza etmek konularında bir denge tutturmak demektir. Böyle prestijli şirketlerde çalışanlar, işlerini kaybetmemek ve bu prestijli firmada daha üst kademelere gelmek için ortaya maksimum gayret koyarlar.

10. Değişmez İlkeler

İnsan kaynakları uzmanları, iş yeri kültürü ve ortamını yönetmek için stratejik ve kapsamlı yaklaşımlar oluşturur. Bu yaklaşımlar neticesinde, çalışanların işletmenin genel gidişatına ve işletmenin amaçları ve hedeflerine ulaşmasına etkili ve verimli bir şekilde katılım sağlamasına olanak tanır. Bunun için insan kaynakları uzmanları, iş gücünün (insan kaynaklarının) işletmenin felsefesi ve iş ilkelerini karşıladığından emin olana kadar çalışır.

Şerafettin Arslan

Dr. Şerafettin Arslan, SMMM, Envizyon Gelişim Merkezi’nin kurucusudur. Uzmanlık alanları; strateji, yönetim, finans, muhasebe, hukuk, yatırım ve girişimciliktir. Yaşar Üniversitesi İşletme Yönetimi Anabilim Dalı’ndan doktora, İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Yönetimi Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisans dereceleri bulunmakta olup, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahiptir. Öte yandan yurtiçi ve yurtdışı hizmet veren girişimleri vardır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

BENZER YAZILAR

İnsan Kaynakları Uzmanının Görevleri Nelerdir?

İnsan Kaynakları Uzmanı Olmanın Avantajları Nelerdir?

Kimler İnsan Kaynakları Uzmanı Olabilir?

İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir, Ne Değildir?

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan Kaynakları Nedir?